Home

Idrett og samfunn vg2

Faget idrett og samfunn skal formidle et helhetssyn på idrettens plass i samfunnet, hvordan idretten organiseres, og hvilke verdier som bør danne grunnlaget for idrettsaktivitet. Idretten er etter hvert blitt mer mangfoldig, med både frivillige og profesjonelle aktører. Den nye utgaven: er aktualisert på en rekke område Læreplan for idrett og samfunn. Bytt til Vg2 og Vg3 for å finne læreplaner som gjelder for elever som begynte på Vg1 høsten 2019 eller tidligere. Idrett og samfunn (Vg23) Timer 140. Trinn Vg2 og Vg3. Karakterer Elevene skal ha standpunktkarakter. Eksamen Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen

Idrett og samfunn, Smartbok / Idrettsfag / Videregående

Læreplan for idrett og samfunn Videregående opplæring

 1. Bøkene er tilført verdifull funksjonalitet for både elev og lærer - blant annet innlest tekst som i en lydbok, muligheten til å ta notater og markeringer, søke etter innhold, se bilder og spille av filmer. Smartboka kan brukes online, og er nedlastbar til PC/MAC og til nettbrett
 2. Læreplan for idrett og samfunn, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Formål. Idrett har til alle tider vært en viktig del av mange kulturer. Idretten kan bidra i ulike deler av samfunnslivet som underholdning, miljøfaktor og sosialiseringsarena og i forbindelse med helsefremmende arbeid
 3. Start studying Idrett og samfunn kap 3. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 4. Gyldendal Undervisning skal gi viktige bidrag til at barn, unge og voksne lærer mer og bedre, og slik er rustet til å møte livets oppgaver og bidra positivt til et bærekraftig samfunn
 5. Faget idrett og samfunn skal formidle et helhetssyn på idrettens plass i samfunnet, hvordan idretten organiseres, og hvilke verdier som bør danne grunnlaget for idrettsaktivitet. Idretten er etter hvert blitt mer mangfoldig, med både frivillige og profesjonelle aktører

Aktivitetslære (Vg1, Vg2, Vg3) Treningslære (Vg1, Vg2, Vg3) Idrett og samfunn (Vg2, Vg3) Treningsledelse (Vg2, Vg3) Valgfrie programfag. I tillegg til felles programfag, kan du velge følgende valgfrie programfag: Breddeidrett; Toppidrett (tilbys kun i Vg2 og Vg3) Friluftsliv; Lederutviklin Aktivitetslære (Vg1, Vg2, Vg3) Treningslære (Vg1, Vg2, Vg3) Idrett og samfunn (Vg2, Vg3) Treningsledelse (Vg2, Vg3) Valgfrie programfag. I tillegg til felles programfag skal du ha toppidrett i alle tre år innen din idrett: Toppidret Treningslære (Vg1, Vg2, Vg3) Idrett og samfunn (Vg2, Vg3) Treningsledelse (Vg2, Vg3) Valgfrie programfag. I tillegg til felles programfag, kan du velge følgende valgfrie programfag: Breddeidrett; Toppidrett (tilbys kun i Vg2 og Vg3) Friluftsliv; Lederutviklin idrett og samfunn (Vg2, Vg3) treningsledelse (Vg2, Vg3) Valgfrie programfag. breddeidrett; toppidrett (tilbys kun i Vg2 og Vg3) Les mer og se hvilke programfag Kirkeparken tilbyr på vilbli.no. Veien videre. Med idrettsfag får du generell studiekompetanse, og kan dermed søke de fleste studier ved høyskoler og universitet i Norge og utlandet

På idrettsfag møter du studieforberedende fag kombinert med praktisk idrettsfaglig opplæring. Her kan du kombinere enten toppidrett eller breddeidrett med teoretisk skolegang. Hverdagen byr på utfordringer og utvikling i egen idrett, turer og friluftsliv, idrettsarrangement og ekskursjoner Idrett og samfunn. Er nordmenn født med ski på beina? Er nordmenn mer moralsk høyverdige enn andre i dopingsaker? Hvem driver egentlig med idrett? Årsstudiet i idrett og samfunn benytter filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver til å vurdere idrett som kulturfenomen, og hvilken verdi idretten har i samfunnet Idrett og samfunn er et obligatorisk programfag som ligger på vg2 og på vg3 på utdanningsprogrammet Idrettsfag.. Det er læreplanen i faget som angir når det skal settes vurdering, og der står det Det skal bare settes standpunktvurdering for hele idrett og samfunn. Eleven skal ha halvårsvurdering med karakter på slutten av første opplæringsår i faget Idrettsfag Vg2. Sist oppdatert 29.08.2018. I vg2 fortsetter du med fagene Aktivitetslære og Treningslære som du ble kjent med i vg1, men nå skal du videreutvikle deg med bakgrunn i den kunnskapen du alt har skaffet deg i vg1. I tillegg kommer det to nye idrettsfag; Treningsledelse og Idrett og samfunn

Sammendrag om idrett og samfunn - Studienett

Idrett og samfunn 2 timer; Valgfrie programfag på Vg2 er toppidrett eller breddeidrett 5 timer. Aktivitetslære. Dette er et spennende fag om hvordan kroppen din er bygd opp, hvordan den fungerer, hvorfor og hvordan du bør trene. Hovedtemaene i Vg2 er idrettspsykologi, treningsplanlegging og kroppens oppbygning og funksjon Vg2 Idrettsfag. I 2. klasse øker mengden idrettsfag til 17 timer, samt at du får en del nye studieretningsfag, totalt 18 timer. Du vil fortsatt ha trening hver dag, topp eller bredde og vi fortsetter med ulike emner i aktivitetslære Idrettsfag passer for deg som er interessert i idrett, helse og fysisk aktivitet. Du vil delta på variert trening i tillegg til eventuell spesialtrening i din egen idrett. Du må være glad i å trene og innstilt på å ha med treningstøy på skolen hver dag Idrett og samfunn (Vg2, Vg3) Idrett og samfunn er eit teoretisk fag. Hovudområda i faga er organiseringa av idretten i Noreg, idretten i samfunnet og idretten sitt verdigrunnlag. Kompetansen i faget er nært knytt til samfunnsfag, historie og dei andre faga i utdanningsprogrammet for idrettsfag. Treningsledelse (Vg2, Vg3

Idrett og samfunn - smartbok av Sigmund Loland

Du fortsetter i Vg2 med fagene Aktivitetslære og Treningslære som du ble kjent med i Vg1, men nå skal du videreutvikle deg med bakgrunn i den kunnskapen du alt har skaffet deg i Vg1. I tillegg kommer det to nye idrettsfag som er Treningsledelse og faget Idrett og samfunn Idrett og samfunn tar for seg idretten sett fra et samfunnsperspektiv. På Vg2 og Vg3 velger elevene mellom toppidrett, breddeidrett og friluftsliv. Når elevene har valgt enten toppidrett, breddeidrett eller friluftsliv, så må en ha dette faget hele skoleåret Idrett og samfunn i ny utgave! Faget idrett og samfunn skal formidle et helhetssyn på idrettens plass i samfunnet, hvordan idretten organiseres, og hvilke verdier som bør danne grunnlaget for idrettsaktivitet. Idretten er etter hvert blitt mer mangfoldig, med både frivillige og profesjonelle aktører A Idrett Og Samfunn Vg2 Image collection. Bytt for se vg2-niv p for for 140 des 56 ogIdrett. image. Image PPT - IDRETTSFAG PowerPoint Presentation, Free Download - ID. Hei, jeg går idrett VG2 og jeg lurer på hvilke fag som er avgangsfag? Takker for hjelpen

Vg2 idrettsfag. Du vil dette året byggje vidare på dei kunnskapane du tilegna deg i Vg1. Du vil få ei djupare kjennskap til nokre utvalde idrettar frå Vg1, men du vil også få kjennskap til nye idrettar du ikkje har hatt før Start studying Idrett og Samfunn. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Bachelorprogrammet i samfunns- og idrettsvitenskap gir grunnlag for senere arbeid i skole, organisert idrett, offentlig forvaltning, treningsstudioer, turisme og rekreasjonsmarkedet. Et viktig siktemål med studiet er å gjøre studentene i stand til å møte dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet gjennom en bred, tverrfaglig og fleksibel kompetanse tilpasset et samfunn i kontinuerlig endring IDRETT OG SAMFUNN; IDRETT OG SAMFUNN VESTLAND IDRETTSKRETS. E-post: vestland@idrettsforbundet.no. Idrettens Hus, BERGEN Postboks 6143, 5892 Bergen Besøksadresse: Kniksens plass 3, Brann Stadion, 5063 Bergen. Idrettens Hus, FØRDE Postboks 221, 6802 Førd

I VG 2 starter vi undervisning i programfagene idrett og samfunn og treningsledelse. Disse fagene fortsetter du også med på VG 3. Idrett og samfunn omhandler emner som idrettshistorie, idrettens organisering i Norge, de olympiske leker, idrett og media, idrett og helse Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi med idrett Til skoleåret 2020-2021 er det fortsatt gammelt utdanningsløp som gjelder for Vg2 og Vg3, men dette vil endres til senere skoleår. Disse endringene er enda ikke fastsatt. Utdanningsdirektoratet har oversikt over siste nytt om fagfornyelsen på sine sider Idrettsfag Vg2. Sist oppdatert 17.02.2020. Du fortsetter i Vg2 med fagene Aktivitetslære og Treningslære som du ble kjent med i Vg1, men nå skal du videreutvikle deg med bakgrunn i den kunnskapen du alt har skaffet deg i Vg1. I tillegg kommer det to nye idrettsfag som er Treningsledelse og faget Idrett og samfunn fellesfag: norsk, fremmedspråk, matematikk, geografi, samfunnsfag og histroie; felles programfag: idrett og samfunn, treningsledelse, treningslære og aktivitetslære; valgfritt programfag: toppidrett eller breddeidrett. Inntak Vg3. Du som har fullført og bestått Vg2 idrettsfag har rett til skoleplass på Vg3 idrettsfag I Vg2 velger du fordypning innenfor enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi. Realfag. Med programfag innen realfag har du muligheten til å studere realfag og teknologifag videre og bli med å utvikle samfunnet vårt. Du får også muligheten til å ta realfag som kreves for enkelte studier, som ingeniør, medisin etc

Idrettsfag / Videregående / Smartbok - Gyldenda

IDR103 Idrett og samfunn. Oppdatert 28.10.20 Publisert 15.02.19. Alle versjoner: IDR103 (2020—2021) IDR103 (2019—2020) IDR103 (2018—2019) IDR103 (2017—2018) Emnekode: IDR103 Emnenavn: Idrett og samfunn Undervisningssemester: Vår, Høst Steder: Bergen. idrett, og derfor viser aktivitetstallene bare et volum, ikke antall aktive individer. Ut i fra tilgjengelige forskningsdata er det mulig å estimere at andelen ungdommer i Norge som er aktive medlemmer i et idrettslag det året de fyller 13 år er ca. 60% og ved 17 år er ca. 30 % (Ipsos) Programfag Idrettsfag Vg1/Vg2/Vg3. Krav til fag og timefordeling i yrkesfaglige utdanningsprogram: Se Rundskriv Kunnskapsløftet fag og timefordeling og tilbudsstruktur, under Regelverk og Rundskriv Se www.bfk.no under Utdanning og Privatist Idrett og samfunn IDR2006 140 Muntlig Lederutvikling 1 IDR3009 140 Muntlig-praktis

VG2 Programområde barne- og ungdomsarbeiderfag. Treårig barne- og ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse. Tilpasset opplæring. Elever med fortrinnsrett. Idrett og samfunn. Et diskusjonsfag med vekt på fair play, doping, media olympiske leker osv; Et fag som gir muligheter til ekskursjoner til olympiatoppen,. Andre året - Vg2. På Vg2 har du færre timar i fellesfaga og fleire timar i progamfag enn på Vg1. Det er 35 timar undervisning i veka, og 18 timar er fellesfag og 17 timar er programfag. I programfaga er 12 timar felles programfag, og fem timar er valfritt programfag.. Kva for nokre programfag du kan velje, er avhengig av tilbodet på skulen Norsk Grip teksten : norsk vg2 : studieforberedende utdanningsprogram 978-82-03-34784-9 2014 Samfunnsfag Fokus samfunnsfag 978-82-03-34519-7 2013 Programfag Aktivitetslære (lånes ved behov) 978-82-05-35679-5 2006 Idrett og samfunn 978-82-05-37440-9 2007 Treningsledelse 978-82-05-43617-6 2013 Treningslære 978-82-05-49549-4 201

Idrett og samfunn Elevene skal ha en standpunktkarakter. Det skal bare settes standpunktvurdering for hele idrett og samfunn. Eleven skal ha halvårsvurdering med karakter på slutten av første opplæringsår i faget. Eksamen for elever Fag Ordning Idrett og samfunn Elevene kan trekkes ut til en muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag. Gjelder fra 01.08.2006 . Formål . Idrett har til alle tider vært en viktig del av mange kulturer. Idretten kan bidra i ulike deler av samfunnslivet som underholdning, miljøfaktor og sosialiseringsarena og i forbindelse med helsefremmende arbeid Idrett og samfunn (2013) Loland 9788205436152 Treningsledelse (2013) Giske mfl. 9788205436176 Treningslære (2016) Smartbok Gjerset mfl. Kode får du av faglærer. Treningslære 1: arbeidsbok (2016) Gul papirutgave. Holmstad mfl. 9788205419308 For språkfag og valgfag: Bokliste Vg2 - Fremmedspråk/ Bokliste Valgfri programfa Idrett og Samfunn tirsdag 7. september 2010. Idrett og Samfunn Kapittel 1 Oppgaver: 1. Lek er først og fremst bygget på frivillighet, så ingen kan tvinge oss til å leke. Vi leker for å glede oss selv, så leken har stor egenverdi Som elev på idrettsfag får du følgende fagpakke (i tillegg til fellesfagene): • Treningslære • Treningsledelse • Idrett og samfunn • Aktivitetslære Elevene velger om de skal ha Toppidrett, eller Breddeidrett. Ønsker du å satse innen en idrett kan du hos oss velge faget Toppidrett

Samfunnsfag YF Vg2 - NDL

Forklare idrettens historiske utvikling og betydning for individ og samfunn; idrett- og friluftsliv, ledelse, reiseliv, barnehage, undervisnings- og helsesektor. Videre gjelder følgende faglige krav: • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre • Engelsk fra Vg1. Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin

Læreplan i idrett og samfunn - felles programfag i

Idrett og samfunn gir kunnskap om organiseringen av idretten og også om idretten som miljøfaktor, som helsefremmende aktivitet og som underholdningsfenomen.Den gir også en forståelse for sammenhenger mellom ulike former for idrettslig aktivitet og samfunnet omkring. Innsikt i idrettens historiske utvikling er ogsåviktig for denne forståelsen Idrett og etikk, prestasjonsfremmende teknologi og doping i idrett og samfunn, idrettens verdi for individ og samfunn, den olympiske bevegelsen, idrettens idehistorie Undervisning Idrettsfilosofi, idrett og etikk, vitenskapsteori og forskningsetikk på bachelor-, master- og ph.d.-niv Teorifag der ein ser på idretten sin plass i samfunnet: Idrettshistorie, idrett som kultur, idrett og helse, moral og etikk, politikk, økonomi, m.m Her får du alle programfag innen idrett og har i tillegg til toppidrett også fag som aktivitetslære, treningslære, treningsledelse, idrett og samfunn. Elever på idrettslinja har 35 timer per uke i 3 år. Studiespesialisering med toppidrett er 35 timer per uke på Vg1 og 30 timer per uke på Vg2 og Vg3. Les mer om idrettslinja he

Uke Vg1 ST Vg1 ID Vg2 ST Vg2 ID Vg3 ST VG3 ID 34 35 Fremmedspråk (kartlegging) Fremmedspråk Blokk 4 Idrett og samfunn Idrett og samfunnHiv 50 Naturfag Norsk muntlig Naturfag Norsk muntlig Historie Historie Norsk (muntlig) Historie Norsk (muntlig Idrett og samfunn er et sentralt fag for å forstå hvordan idretten er en viktig del av samfunnet. Faget gir elevene mulighet til å utvikle evne til kritisk tenkning og refleksjon og mulighet til å utvikle forståelse av ulike verdier i, aspekter ved og utfordringer i idretten Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2018/2019 Studiehåndbok Emner HSV Fakultet for helse- og sosialvitenskap Idrettshøgskolen Innlandet Emnemappe - BAIDR/ÅRIDR IDR1012/1 Idrett, individ og samfunn Idrett og samfunn i ny utgave! Faget idrett og samfunn skal formidle et helhetssyn på idrettens plass i samfunnet, hvordan idretten organiseres, og hvilke verdier som bør danne grunnlaget for idrettsaktivitet. Idretten er etter hvert blitt mer mangfoldig, med både frivillige og profesjonelle LES MER aktører Det ble holdt idrettsstreiker, ingen idrett så lenge det var krig i landet. Drev idretten i hemmelighet. Idretten ble holdt både for idrett og militær trening og mange ungdom ble rekrutert til motstandsbevegelsen gjennom idretten. I 1946 gikk AIF og Lnadsforbundet i oppløsning på eget initiativ og ble en del av Norges idretts forbund NIF.

Idrett Og Samfunn Vg2

Sammendrag om dopingens historie - StudienettFotballens historie | Sammendrag - Studienett

Idrett og samfunn : lærer : idrettsfag vg2, vg3 : Smartbo

Kjennetegn på måloppnåelse ved muntlig eksamen i IDR2013 Idrett og samfunn Vg3 Hovedområde i læreplanen Kompetansemål fra læreplanen Karakteren 1-2 Karakteren 3-4 Karakteren 5-6 Organisering av idrett forklare hvordan idretter blir organisert og ledet på ulike niv Kjøp 'Ditt samfunn, Samfunnsfag : fellesfag videregående skole vg1 og vg2' fra Fagbokforlaget Idrett og samfunn i ny utgave! Faget idrett og samfunn skal formidle et helhetssyn på idrettens plass i samfunnet,.hvordan idretten organiseres, og hvilke verdier som bør danne grunnlaget.for idrettsaktivitet. Idretten er etter hvert blitt mer mangfoldig, med både frivillige.og profesjonelle LES MER aktører

Idrettsfag - Studieforberedende - Utdanningstilbud

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen IDRETT OG SAMFUNN (årsstudium).Studiet går under: Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 14 relaterte studier til utdanningen IDRETT OG SAMFUNN (årsstudium) Intertekst vg2 Fagbokforlaget 2014 978-82-1101-620-1 Kr. 525 Samfunnsfag Fokus samfunnsfag Aschehoug 2013 978-82-0334-519-7 Kr. 465 Idrettsfag Aktivitetslære Aktivitetslære Gyldendal 2012 978-82-05-41926-1 Kr. 569 Idrett og samfunn Idrett og samfunn Gyldendal 2013 978-82-05-43615-2 Kr. 474 Treningsledelse- og lederutviklin

Høring Idrett og samfunn IDR-1280 Idrett og samfunn. 5. sem (høst) IDR-2250 Bacheloroppgave og forskningsmetode. Relevant utdanning innen idrett- og friluftsfag, Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94) med karakteren 2 eller bedre; Engelsk fra Vg1. Prosjekt idrett og samfunn - Etisk dilemma i håndbal

Idrett og samfunn kap 3 Flashcards Quizle

Top Ten Floo Y Wong Artist — Idrett Og Samfunn Vg2. the original. Organiseres, og hvilke verdier br somdanne. Idrettsfag. the original. Og samfunn skal formidle helhetssyn et p plass samfunnet i, hvordan. Idrett og samfunn. - ppt video online laste ned Idretten kan bidra i ulike deler av samfunnslivet som underholdning, miljøfaktor og sosialiseringsarena og i forbindelse med helsefremmende arbeid Idrett og samfunn: fra antikken til nyere idrettshistorie; norsk idrettshistorie; den olympiske bevegelse; menneskesyn og idrett; etikk og moral; verdigrunnlag i norsk idrett ; idrettens plass i samfunnet; Idrettspsykologi: motivasjon og idrett. Samfunnsfag Vg1 og Vg2 Samfunnsfag er ett av de seks minstekravsfagene som gir generell studiekompetanse. Du lærer politikk, kultur og arbeidsliv, om hvordan samfunnet fungerer og hvordan du selv kan bidra til å forme samfunnet rundt deg

Idrett og samfunn: 0: 2: 3: Valgfrie programfag : 5: 5: 5: 12 timer for Vg2. Det skal i tillegg velges 5 uketimer i fordypning. Det kan være breddeidrett, friluftsliv, lederutvikling, toppidrett eller et programfag fra studiespesialisering. Resten. Historie Vg2 svar på oppgaver og notater. Historie Vg2 svar på obligatoriske oppgaver i læreboken og notater. Universitet. pløying og etterhvert krigsøring Mulig å etablere byer og samfunn der det ikke fantes nyttige planter og møttes på felles arenaer for idrett som idrettskonkurransene i Olympia og andre. Norsk Intertekst vg2 Fagbokforlaget 2014 978-82-1101-620-1 Kr. 603 Samfunnsfag Fokus samfunnsfag Aschehoug 2013 978-82-0334-519-7 Kr. 548 Programfag Aktivitetslære Aktivitetslære Gyldendal 2012 978-82-05-41926-1 Kr. 656 Idrett og samfunn Idrett og samfunn Gyldendal 2013 978-82-05-43615-2 Kr. 549 Treningsledelse- og lederutvikling. Læreboka Idrett og samfunn setter idretten inn i et aktuelt samfunnsperspektiv. Den nye utgaven er: aktualisert på en rekke områder har en tydeligere sammenheng mellom kompetansemålene og lærestoffet har forenklede tekster og egne oppsummeringer har nytt design og nytt bildestoff, nå i farger Idrett og samfunn kommer også som Smartbok - den nye, levende læreboka Idrett og samfunn vg3 bok Kjøp bøker på net . Vi har titusener av titler. Bøker på lager sendes samme dag ; Faget idrett og samfunn skal formidle et helhetssyn på idrettens plass i samfunnet, hvordan idretten organiseres, og hvilke verdier som bør danne grunnlaget for

Idrett og samfunn - kampanje

 1. Høsten 2020 tilbyr vi dessverre ikke vg2 Salg, service og sikkerhet, ved Sortland vgs. Vi forbereder oss imidlertid til å kunne tilby vg2 Salg, service og reiseliv fra høsten 2021. Det jobbes fortsatt med å fastsette læreplaner for vg2 som en del av Fagfornyelsen
 2. Høring Idrett og samfunn. Les høringsdokumentene . Høring lukket. 25. februar 2020. Her publiseres svar fra: Direktorat, Fylkeskommune, Organisasjon, Skole, Privatperson. Direktorat 1 svar. Helsedirektoratet (21. februar 2020) Fylkeskommune 4 svar. Møre og Romsdal fylkeskommune (25. februar 2020
 3. Prøve eksamen i idrett og samfunn Sammenhengen mellom fysisk trening og psykisk helse Faktorer økonomi miljø boforhold tilgang på helsetjenester Fysik trening reduserer sjansen for deperesjon, men depresjoner reduserer også sjansen for å drive med fysisk aktivitet senere. Fysis

Master i idrettsvitenskap er for deg som er interessert i en dypere forståelse av idrett som samfunnsfenomen og idrettens betydning for samfunnet og enkeltmennesket. Studiet gir deg en solid samfunnsvitenskapelig forståelse av idrett og fysisk aktivitet Kulturlivet skal være mangfoldig, sterkt og uavhengig. Kultur utvider vår forståelse av oss selv og samfunnet vi lever i. Idrett og fysisk aktivitet har stor egenverdi. Topp- og breddeidretten skal utfylle hverandre. Frivillig sektor fyller viktige rol.. studieforberedende utdanningsprogram (studiespesialisering, idrett og musikk, dans, drama). Matematikk: Skolens fagkatalog beskriver de enkelte programfagene og reglene for valg av programfag til Vg2 og Vg3. Politikk og samfunn Grip teksten Vg2 Unibok er en digital utgave av læreboka.Den har innlest læreboktekst og oppgaver til fagstoffet. Grip teksten Vg2 for studieforberedende utdanningsprogram er revidert i forhold til læreplanen av 2013.Det brukervennlige perspektivet er forsterket. Alle kapitlene i læreboka er oppdatert - og til dels nyskrevet, og bildeutvalget er også fornyet 9788205436152 Idrett og samfunn, 6. utg. 2013 9788205382213 9788205382220 Veien til toppidrett eller Breddeidrett 2008 2009 Følgende bok må du kjøpe selv: 9788205419308 Gjerseth, Holmstad: Treningslære, arbeidsbok 1 2016 Følgende bøker brukes i 2. fremmedspråk: 9788202399375 Enchante, fransk II, vg2 201

Idrett og samfunn Gyldenda

 1. imize work-from-home stress; Oct. 23, 2020. The best video templates for 7 different situation
 2. Politikk, individ og samfunn . Program: Studieforberedende. Trinn: Vg2, Vg3. Bruk. Om produktet. Nettstedet har begrepsforklaringer, ressurser og oppgaver til hvert kapittel. En del av oppgavene er kapitteltester, beregnet på innlæring av fagstoffet. Andre er sammensatte refleksjonsoppgaver eller.
 3. Sandra Eidissen, vg2 idrettsfag Jeg hadde hørt mye bra om Bodin fra andre som hadde gått idrett her tidligere og jeg kjente flere andre som skulle søke her, derfor valgte jeg Bodin. Det som er bra..
 4. Idrett og samfunn Noe kompetanse Karakterene 1 og 2 God kompetanse Karakterene 3 og 4 Svært god kompetanse Karakterene 5 og 6 Forklare/Gjøre rede for. Eleven reproduserer/gjengir faktastoff og definisjoner av sentrale begreper. Eleven reproduserer/gjengir faktastoff og definisjoner av sentrale begreper. Eleven skal i tillegg kunn
 5. I idrett og samfunn har vi fått i oppgave hvor tema dreier seg om å enten lage å film om et norsk idrettsarrangement eller filme og/eller intervjue en norsk idretts profil. Vi valgte å intervjue Kjetil Rekdal, noe som krevde at vi begge eller en av oss dro inn til Oslo og møtte han på Vallehovin hvor klubben holder til

Denne fagpakken gir deg mulighet til å fordype deg i engelsk språk, samt aktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på forskjellige områder. Fokus er rettet mot samspillet mellom individ og samfunn, og viktige mål er å bidra til å utvikle toleranse, kritisk sans, reflekterte holdninger, evnen til å treffe bevisste valg og stimulere til aktiv. Fagstoffet har en tydelig progresjon og på vg2 veiledes elevene videre til å utføre trening på egen hånd og reflektere over hvordan fysisk aktivitet kan fremme psykisk og fysisk helse. På vg3 får elevene en mer grundig innføring i treningsplanlegging og forståelse av sammenhengen mellom trening, kropp og helse i samfunnet Forskjellene understrekes og fremheves av de voksne, fremfor at barna lærer å samarbeide på tvers av de eventuelle forskjellene, slik man legger opp til i resten av samfunnet Utveksling vg2. Vg2 i utlandet. Læringsstøtte. Læringssenteret. kan vi tilby flere ulike programfag innen språk, samfunn og økonomi. En del elever ønsker å ta programfag matematikk, R-matematikk både innen idrett og scenekunst. Drama Nytt fra Osloskolen Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo ️.

I et samfunn som preges av stillesittende livsstiler, trengs nettopp mennesker som deg som vil bidra til å skape lyst hos unge til å drive med kroppsøving, friluftsliv og idrett. Å være faglærer i kroppsøving og idrettsfag er derfor mer enn å drive ren undervisning Hovedutvalg miljø, idrett og kultur har 15 medlemmer. Medlemmene er valgt av og blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. Det kan unntaksvis velges medlemmer som ikke er blant kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer. Fra hvert parti/partiliste velges det samme antall varamedlemmer som medlemmer, med et tillegg av to Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er nå ute til høring. Frist for å sende inn innspill er 30. oktober. Formannskapet vedtok 30. september 2020 at Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021-2024 legges ut på offentlig ettersyn med høringsfrist 30. oktober 2020

Studiespesialisering med breddeidrett - fitnessUTDANNING OG LHK | Levanger Håndballklubb

Norsk idrett har røtter tilbake til norrøn tid hvor også begrepet idrett kommer fra. Norge er en ledende nasjon for vinteridretter, og har også vært et foregangsland når det gjelder å få kvinner med i idretten. I dag inngår norsk idrett som en del av norsk kultur. I moderne tid har norsk organisert idrett gjennomgått en omfattende utvikling 20 Idrett og samfunn. Idrett, kultur og samfunn. Kjenner du igjen kampfaktaene? De tilhører den legendariske fotballkampen. der Norge slo Brasil 2-1 under VM i Frankrike 23. juni 1998. Kampen. står som ett av de virkelige høydepunktene i norsk fotballhistorie. Det ligger mange fortellinger gjemt imellom tallrekkene og faktaene ANALYSE: De olympiske leker og politikk er uadskillelige. Når noen hevder at idrett og politikk ikke hører sammen, så har de politiske motiver for å si det. Og de sier det for å oppnå.

 • Paul simon 2018.
 • Paradies fotobuch.
 • Polizeimeldungen pfaffenhofen.
 • Skifte batteri nexus 6p.
 • Epson flatbed film scanner.
 • Energie bkk formulare.
 • Låsesmed oslo priser.
 • Usb stick an tablet android.
 • Kobling vaskemaskin.
 • Sven lorig.
 • Musiker lønn.
 • Deutsche weinstraße karte.
 • Hvordan vokser søtpotet.
 • Nathan der weise theater 2018.
 • Kjøpe modellkitt.
 • Notisblokk windows.
 • Laminat kvik.
 • Kobold kostüm.
 • Trine dyrholm.
 • Katter vs hundar intelligens.
 • Kan hunder spise makrell i tomat.
 • Olje film.
 • Mvg monatskarte abo.
 • Fornøyelsesparker i nord tyskland.
 • Quality hotel vøringfoss.
 • Klatrepark lillehammer.
 • Höns raser.
 • Bomb it 1.
 • Bild hamburg.
 • Safari kann die seite nicht öffnen da ihr iphone nicht mit dem internet verbunden ist.
 • Studio blits.
 • Safran bergen.
 • Zo skin health nettbutikk.
 • Fusion jaktammunisjon.
 • Skizzen app android kostenlos.
 • Hva er klikk no.
 • Bmw r 1200 r forum.
 • Stadtwerke eisleben öffnungszeiten.
 • Bitcoin norge svindel.
 • Kolbeinsvarden askøy.
 • Forskrift om merking av næringsmidler.